Grønne tage - besøg et grønt tag

  • Danmarks første grønne tagfarm ØsterGRO
    Foto af Ursula Bach, Københavns Kommune
Flere grønne tage i byen kan bruges som alternativ til en park. Se byen på en ny måde - fra oven.

Rigsarkivet: grøn taghave med indbygget cykelsti

Rigsarkivet på hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge fik ved anlæggelsen et grønt tag. Taget er 7.200 m2 og består af udearealer, en cykelsti og en stor, offentligt tilgængelig taghave med græs, bunddækkende planter og plantekasser. Taghaven, der kaldes "Det grønne strøg", er et stille byrum tæt på havnen, tilbagetrukket fra byens larm.

Strøget fungerer også som en grøn forbindelse mellem Bernstorffsgade og SEB-Banks domicil mod nord, med hotel- og kongrescenteret mod syd. Strøget skal med tiden gøre det muligt for gående og cyklister at bevæge sig ad en sammenhængende grøn sti helt fra Bernstorffsgade til broen ved Dybbølsbro Station.