Du er her

Generelt om arbejdspladsen

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker vi at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel er i fokus

Arbejdsmiljøpolitik

I forvaltningen arbejder vi hele tiden på at forbedre medarbejdernes psykiske og fysiske velbefindende.

God trivsel 

God trivsel er for os at give medarbejderne indflydelse på deres eget arbejde og de betingelser, arbejdet foregår under. Hertil kommer forudsigelighed, social støtte fra leder og kolleger, mening i arbejdet, anerkendelse samt passende klare krav.

Vi gennemfører trivselsundersøgelser for at målrette personalepolitiske indsatser og afdække, hvilke behov der er afgørende for trivslen. Undersøgelserne gør det muligt at følge med i, om medarbejderne trives og sætte ind med initiativer, der øger trivslen.

Sundhedspakke 

For at fremme en sund arbejdsplads tilbyder vi sundhedspakker med adgang til motion, massage/fysioterapi og sund mad.

Faglige netværk

Du vil få adgang til at deltage i et tværgående fagligt netværk, hvor du  kan fremsætte ideer til at forbedre metoder, arbejdsgange og produkter 

 

Mangfoldighed 

Vi er mangfoldige i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og ser  mangfoldighed som en styrke. 11 % af medarbejderne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er af anden etnisk herkomst. Vi opretter bl.a. integrationsstillinger i vores forvaltning og har desuden et elevprogram, hvor vi hvert år optager 10 elever.

En familievenlig arbejdsplads 

Vi lægger vægt på at skabe plads til at forene hensynet mellem arbejds- og privatliv og har bl.a.  fleksordning.

Ledelsesevaluering         

Vi holder lederne fast på deres ansvar over for medarbejderne ved at gennemføre ledelsesevalueringer og sætte ledelsesudviklingsinitiativer i gang.

Kompetenceudvikling

Vi lægger vægt på, at både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder hele tiden udvikler sig. Som nyansat medarbejder bliver du straks efter starten sendt på et fire dages introduktionskursus, hvor du får en grundig gennemgang af forvaltningen og dens opgaver. Du vil desuden få tilrettelagt en kompetenceudviklingsplan for de første 1-2 år. Planen vil efterfølgende løbende blive tilpasset ved medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

BIF-uddannelsen 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnings-uddannelsen indgår som led i din kompetenceudviklingsplan, der består af moduler med uddannelsestilbud inden for faglige, personlige og almene områder. Uddannelsestilbuddene tilrettelægges i spor, der matcher netop din jobfunktion.
 

Videns- og læringsmiljøer 

De enkelte arbejdspladser i BIF udarbejder hvert år planer, der understøtter det lokale videns- og læringsmiljø. Det giver dig mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt.
 

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.