Fristedet

Fristedet er et botilbud efter Servicelovens § 108. Tilbuddet henvender sig til voksne psykisk syge med et aktivt misbrug.

At bo på Fristedet

Fristedet er et tilbud om varigt ophold i værdige og trygge rammer, hvor der der er den nødvendige rummelighed i forhold til den enkelte beboers særpræg.

Fristedet accepterer, at alkohol og evt. andre euforiserende stoffer fortsat har en stor plads i beboernes liv.

Fristedets indsats tager udgangspunkt i den enkelte brugers situation med henblik på i dialog med brugeren at yde den daglige støtte, således, at brugeren i Fristedet kan opretholde et varigt boforhold og opleve Fristedet som sit hjem.

Fristedet yder støtte til, at brugeren tager ansvar for egne handlinger og i videst muligt omfang tager bestemmelse om eget liv.

Fristedet tilbyder:

  • Ophold i værdige og trygge rammer, hvor der er den nødvendige rummelighed i forhold til den enkelte brugers særpræg
  • Støtte på områder, hvor brugerne er ressourcesvage på grund af psykisk sygdom og misbrug
  • Hjælp til at strukturere en ofte kaotisk hverdag, hjælp i forbindelse med kontakt til sociale myndigheder, sundhedsvæsen og andre offentlige instanser
  • Hjælp til administration af økonomi og medicin - i dialog og samarbejde med den enkelte bruger.

Fysisk rammer

Fristedets værelser er rummelige og vi har en stor fælles stue. Der er adgang med elevator.

Fristedet har 13 boliger

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.