Fremtiden former sig med respekt for fortiden

Stilladser og kraner, udgravninger og vejarbejder. En tur gennem København taler sit tydelige sprog: Aktiviteten er høj over hele byen.

Med store investeringer i byens infrastruktur er København rustet til det 21. århundredes internationale samfund, hvor samarbejde og udvikling på tværs af landegrænserne står på dagsordenen.

Store udvidelser af Københavns Lufthavn sikrer, at København fortsat har et attraktivt net af forbindelser til resten af verden. Et vidtforgrenet internationalt net af flyruter betyder en hurtig og effektiv transport af varer og personer. Med over 18,4 millioner passagerer i 2000 er København en af de vigtigste destinationer i Europa.

Kollektiv trafik

Selv om København har de internationale briller på, arbejdes der også målrettet med at forbedre byens liv og færdsel. Omfattende investeringer i byens kollektive trafik med anlæg af en metro fra periferi til centrum og til den nye bydel, Ørestad. Og med en ny metro cityring skal det sikres, at biltrafikken ikke eksploderer som i mange andre storbysamfund. I København har en effektiv kollektiv trafik og restriktioner på den individuelle trafik medført, at biltrafikken i de indre bydele i 1999 lå på næsten samme niveau som i 1970.