Du er her

Forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget

I forretningsordenen kan du finde reglerne for udvalgets arbejde.

Forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget blev vedtaget på udvalgets møde den 8. januar 2018.

Se forretningsordenen i den vedhæftede pdf-fil.

Kontakt