Forretningsorden & foretræde

Du har som enkeltperson eller gruppe mulighed for at få foretræde for udvalget.

For at fremme åbenhed og dialog kan borgere fremføre synspunkter overfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer. Det kan enten ske ved at borgerne kan få foretræde for udvalget eller stille skriftlige spørgsmål. 

Nedenfor er retningslinjerne for foretræde og skriftlige spørgsmål  beskrevet.

Kontakt