Foreninger og aftenskoler: Lån af lokaler og andre faciliteter

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om lån af kommunale lokaler, boldbaner, svømmefaciliteter m.m.

Godkendte folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune kan søge om lån af kommunale faciliteter på skoler, idrætsanlæg og specialanlæg samt i kulturhuse. Disse faciliteter omfatter bl.a. undervisningslokaler, gymnastiksale, boldbaner og svømmefaciliteter.

Udlånet sker på grundlag af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (se under Dokumenter nederst på denne side) – især kapitel 5.

Bemærk at selvom man er blevet tildelt en fast ugentlig tid, kan dage blive aflyst hvis faciliteten undtagelsesvist skal bruges af anlægget/skolen selv.

Krav til foreningerne

For at få adgang til at låne faciliteter skal foreningen have

En digital postkasse har samme juridiske status som en fysisk postkasse. Det betyder at foreninger er forpligtet til at orientere sig i de meddelelser, som det offentlige sender digitalt, på lige fod med trykte breve.

Det er gratis at få et CVR-nummer, en digital postkasse og en medarbejdersignatur. Og man kan få hjælp til det ved at følge linkene ovenfor eller hos Erhvervshus Hovedstadenivaerksaetter@ehhs.dk / 30108115 (hverdage 9:30-12:30).

Man skal sørge for at foreningens oplysninger i bookingsystemet Foreningsportalen er opdaterede – især foreningens mailadresse, CVR-nummer og foreningsansvarlige samt holdenes holdansvarlige og de holdansvarliges mobilnumre.

Man skal hvert år afgive erklæring om indhentelse af børneattest.

Man skal overholde ordensreglerne for faciliteten. Generelt gælder denne husorden for Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter. Men mange anlæg og faciliteter har deres egne ordensregler.

Man må ikke udeblive fra en tid uden at have aflyst den i Foreningsportalen. Kan man ikke bruge en tildelt tid, skal den aflyses hurtigst muligt – og senest 48 timer før.

For at undgå overbooking må man dog højst aflyse en tid 8 gange inden for en sæson.

Deltagerantallet må ikke være under minimum – jf. Retningslinjerne, afsnit 5.5, s. 68-69 (se under Dokumenter nederst på denne side).

Man må kun benytte en tildelt tid til de personer og den aktivitet som den er ansøgt til.

Man må ikke bruge harpiks i en ikke-harpikshal (håndbold).

Gebyr

Der opkræves gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune til folkeoplysende aktiviteter. Læs mere om gebyr.

Adgang

Læs mere om adgang til faciliteter.

Ansøgning

Ansøgning foregår i Foreningsportalen – bookingsystemet for folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune.

Læs mere om bookingsystemet Foreningsportalen.

Indendørsfaciliteter

Læs mere om ansøgning om lån af indendørsfaciliteter.

Udendørsfaciliteter

Læs mere om ansøgning om lån af udendørsfaciliteter.

Kulturbydele

Københavns Kommune er inddelt i fire kulturbydele: Kultur N, Kultur S, Kultur V og Kultur Ø. På deres hjemmesider er der flere oplysninger om de lokale forhold.

Svømmeanlæg

Du kan læse mere om Københavns Kommunes svømmeanlæg hos SvømKBH.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål i forbindelse med booking, og vi har lavet en samling af de mest almindelige spørgsmål og svar.

Finder du ikke svar her, er du altid velkommen til at kontakte Bookingteamet.

Kontakt