Foreninger og aftenskoler: Ansøgning om lån af indendørsfaciliteter

Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge ledige indendørstider.

Der er åbent for ansøgning af ledige tider i sæson 2021-2022. Tiderne tildeles løbende og efter først-til-mølle-princippet.

Tider søges i Foreningsportalen.

Gebyr

Bemærk, at der opkræves gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune. Læs mere om gebyr.

Ordinære ansøgningsrunder

Folkeoplysende foreninger og aftenskoler kunne søge om tider i ansøgningsrunden for indendørsfaciliteter 2019-21. Ansøgningsfristen var 1. februar 2019. Alle tider blev tildelt efter Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (se under Dokumenter nederst på denne side).

Den næste ordinære ansøgningsrunde for indendørsfaciliteter er udskudt. I stedet har foreninger og aftenskoler fået mulighed for at få forlænget deres sæsonbookinger til 2022. Læs mere på vores særlige side om forlængelsen. Vi forventer således at ansøgningsfristen til næste ordinære ansøgningsrunde bliver 1. februar 2022.

Sæson

  • Kulturhuse, idrætsanlæg, mv.: 1. august - 30. juni (vejl.)
  • Skoler og svømmehaller: 1. september - 31. maj (vejl.)

Bemærk, at mange indendørsfaciliteter er lukkede i skoleferier og på skolefridage. Desuden kan enkelte datoer blive aflyst fx hvis faciliteten skal renoveres, eller hvis en skolefacilitet skal benyttes til skolebrug.

Hold og holdansvarlige

Husk at oprette hold og tilknytte holdansvarlige i Foreningsportalen, når I skal søge tider.

Kontakt