Foreninger og aftenskoler: Adgang til faciliteter

Hvordan får folkeoplysende foreninger og aftenskoler adgang til faciliteter der er stillet til rådighed af Københavns Kommune?

Adgang til idrætsanlæg, kulturhuse mv.

Kontakt det pågældende idrætsanlæg eller kulturhus om adgang dér.

Adgang til Københavns Kommunes folkeskoler

Man får adgang til Københavns Kommunes folkeskoler med enten sms-adgangskoder eller adgangskort .

Sms-adgangskoder er ved at blive indfaset til afløsning af adgangskort.

Nederst på denne side er der oversigter over de skoler hvor de holdansvarlige får tilsendt sms-adgangskoder, og de skoler hvor man stadig skal bruge adgangskort.

Holdansvarlige

For at modtage sms-adgangskoder skal én af jeres foreningsansvarlige logge på Foreningsportalen og:

 • oprette holdansvarlige med navn og mailadresse (typisk holdenes undervisere/trænere)
 • føje mobilnumre til alle holdansvarlige
 • føje holdansvarlige til hvert hold
 • kontrollere at alle eksisterende hold er opdaterede med de rigtige holdansvarlige, og at alle eksisterende holdansvarlige er opdaterede med de rigtige mobilnumre

Når en holdansvarlig bliver oprettet, så modtager hun/han en mail med en invitation. For at modtage sms-adgangskoder til en booking skal man acceptere denne invitation – og gøre det senest dagen før bookingen.

Vi anbefaler at hvert hold har to holdansvarlige. Det er nyttigt hvis der fx er problemer med en holdansvarligs telefon.

Vejledning findes nederst på denne side.

Sms-adgangskoder

Sådan fungerer sms-adgangskoder:

 • En 6-cifret sms-adgangskode, en elevkode og information om den pågældende booking sendes til den holdansvarlige morgenen forud for foreningens facilitetstid.
 • Koden til den holdansvarlige er forskellig fra gang til gang.
 • Kl. 05:30 sendes sms til alle bookinger der starter indtil kl. 8:59.
 • Kl. 07:00 sendes sms til alle bookinger der starter fra kl. 9:00 til 11:59.
 • Kl. 09:00 sendes sms til alle bookinger der starter fra kl. 12:00 til 23:59.
 • Den holdansvarlige taster adgangskoden på adgangspanelerne ved dørene ind til faciliteten. (På nogle døre skal der tastes OK efter koden).
 • Efter indtastningen kan der gå nogle sekunder før døren låses op.
 • Elevkoden er aktiv, når den holdansvarlige har tastet adgangskoden.
 • Elevkoden er et 5-tal efterfulgt af foreningsnummeret fra Foreningsportalen. Elevkoden er således den samme fra gang til gang.
 • Der er adgang til den tildelte facilitet fra starttidspunktet. Desuden er der adgang til eventuelt fællesareal/omklædningsrum fra 15 minutter før til 30 minutter efter den tildelte tid.
 • En tildeling af en tid slår først igennem i systemet dagen efter tildelingen.

Adgangskort

 • Folkeoplysende foreninger kan bruge de adgangskort, som de allerede har.
 • Man bestiller adgangskort ved at skrive til Bookingteamet med angivelse af bookingnummer, foreningens navn samt hvor mange kort man har brug for.
 • Vejledninger til brug af adgangskort kan findes nederst på denne side.

Overgang fra adgangskort til sms-adgangskoder

 • Sms-adgangskoder indfases løbende.
 • Når sms-adgangskoderne er indfaset helt, udfases adgangskortene. Foreningerne holdes orienterede pr. mail.
 • I overgangen fra adgangskort til sms-adgangskoder vil begge typer adgang kunne bruges.

Adgangsproblemer

 • Hvis man har problemer med at få adgang til en skolefacilitet, kan man få hjælp af Rådhusvagten på 3366 2584.

Kontakt