Du er her

Forebyggelse af radikalisering

Københavns Kommunen arbejder aktivt med at forebygge radikalisering. En ekspertgruppe er kommet med en række anbefalinger til indsatsen.

Københavns Kommune nedsatte i januar 2015 en ekspertgruppe, som havde til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune kan styrke indsatsen mod radikalisering af unge og nedbringe antallet af radikaliserede unge.

Ekspertgruppen er kommet med en række anbefalinger til indsatsen, som har dannet baggrund for en ny samlet strategi og handleplan for Københavns Kommunes indsatser til forebyggelse af radikalisering. Fokus er på kommunens indsats og samspil med øvrige myndigheder, herunder det kriminalpræventive område.

Storbyer i Europa er udfordret af en stigende radikalisering blandt unge. Det gælder også København, som oplever et stigende antal henvendelser om radikalisering. I 2014 modtog Københavns Kommune 60 bekymringshenvendelser. Heraf blev der iværksat indsats i forhold til 22 af bekymringerne. De samme tal for 2015 var 100 bekymringshenvendelser, hvoraf 18 endte i iværksættelse af indsatser.

Læs mere om ekspertgruppens anbefalinger og kommunens strategi og handleplan samt VINK’s handleplan nederst på siden.

Rådgivning om radikalisering

Københavns Kommune har en rådgivningsenhed for bekæmpelse af radikalisering. Her kan forældre, pædagog og lærerere få vejledning, hvis deres barn/elev viser tegn på at være radikaliseret.

Læs mere om vores rådgivning 

Strategi for radikalisering i Københavns Kommune

Handleplan for radikalisering

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.