Forebyggelse af ekstremisme

Københavns Kommunen arbejder aktivt med at forebygge ekstremisme i København.

Ekstremisme er et problem, som den brede befolkning ikke mærker meget til i hverdagen. Men ekstremisme kan få vidtrækkende konsekvenser og komme til at berøre mange, hvis vold eller andre ulovlige handlinger bliver ført ud i livet. Det er samtidig en kompliceret udfordring, som kræver løsninger på tværs af myndigheder og sektorer. Københavns Kommune styrkede i 2016 sin indsats mod ekstremisme med en ny strategi og handleplan for området. Det skete bl.a. på baggrund af anbefalinger fra en Ekspertgruppe til forebyggelse af radikalisering, som blev nedsat i 2015.

Fra 2020 har forebyggelse af ekstremisme været en del af Københavns Kommunes Sikker By Strategi. I København arbejder vi både med en bred vifte af initiativer til forebyggelse af ekstremisme med fokus på at opbygge børn og unges modstandskraft og at øge deres tillid til demokratiet (som supplement til kommunens generelle arbejde med medborgerskab og demokrati i skoler og dagtilbud). Og vi arbejder med forebyggende indsatser for de københavnere, som bliver tiltrukket af ekstremistiske miljøer for at forhindre kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv.

Københavns Kommune fokuserer med Sikker By Strategien på indsatser på tre planer i forebyggelsen af ekstremisme:

  • Styrkelse af medborgerskab, opbygning af modstandskraft og stærke positive fællesskaber som værn mod ekstremisme via dialog med børn, unge og deres familier
  • Vidensformidling og rådgivning af fagpersoner, så de ved, hvordan de skal handle, hvis de møder bekymrende adfærd hos en borger
  • Indsatser for borgere, der enten er i risiko for ekstremisme eller udviser ekstremistisk adfærd

Læs mere om Københavns Kommunes indsats til forebyggelse af ekstremisme her:

Internationalt samarbejde om forebyggelse af ekstremisme

Ekstremisme er en udfordring, som gør sig gældende på tværs af byer og nationer. Det er derfor væsentligt at trække på internationale erfaringer for at håndtere de udfordringer, det afføder lokalt. Derfor er Københavns Kommune medlem af og samarbejder med flere internationale netværk om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Københavns Kommune deltager bl.a. i Strong Cities Network, Nordic Safe Cities og RAN (Radicalisation Awareness Network).

Gennem disse samarbejder får Københavns Kommune mulighed for at hente inspiration og læring fra mange forskellige byer om hvordan, de arbejder med at forebygge ekstremisme.

Rådgivning om ekstremisme

Team Forebyggelse af Ekstremisme i Københavns Kommune tilbyder generel oplysning og rådgivning om ekstremisme og forebyggelse og uddybende information om Københavns Kommunes tilbud i relation til forebyggelse af ekstremisme.

Ring til Team forebyggelse af ekstremisme alle hverdage kl. 9-15 på 40 20 71 98.

Du kan også læse mere om forebyggelse af ekstremisme i Københavns Kommune her.

Er du bekymret for en, du kender?

Hvis du som medarbejder, borger eller pårørende oplever tegn på, at en person bosat i Københavns Kommune er involveret i ekstremisme eller er på vej til at blive det, er det vigtigt, at du ikke går alene med din tvivl. Det er nemmere at hjælpe personer, jo tidligere man handler. Du kan kontakte Den nationale Hotline mod radikalisering, som kan hjælpe med at vurdere, om der er grund til bekymring, og om personen eventuelt kunne have brug for hjælp.

Du kan ringe alle dage kl. 8-22 på tlf. 41 74 90 90.

Kontakt

+45 40 20 71 98