Du er her

Forbrugsgoder

Har du en varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til forbrugsgoder efter § 113 i serviceloven.

Hvis du er under 65 år, skal du læse og søge om forbrugsgoder på Borgercenter Handicaps hjemmeside

Hvilke forbrugsgoder kan du få tilskud til?

Forbrugsgoder er fremstillet med den almindelige befolkning som målgruppe og kan købes i almindelig handel, men kan samtidig fungere som hjælpemiddel.

Forbrugsgoder er fx:​

  • El-scootere
  • Hvilestole med el-funktion

Der er særligt strenge krav for at kunne få bevilget forbrugsgoder. Og du kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, som findes i ethvert hjem, fx almindelige vaskemaskiner, tv-apparater, computere, smartphones og tablets.

Hvem kan få tilskud?

Du kan søge om et forbrugsgode, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne og kommunen vurderer, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne.  

Hvor meget kan du få i tilskud

Du kan kun få tilskud, hvis forbrugsgodet koster over 500 kroner.

Du skal som hovedregel selv betale halvdelen af udgiften til forbrugsgodet, kommunen betaler den anden halvdel. Tilskuddet er skattefrit og uafhængig af din personlige økonomi. Når du har fået en bevilling, skal du selv købe produktet.  

I særlige situationer betaler kommunen den fulde pris for dit forbrugsgode. Det sker, hvis dit forbrugsgode udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.