Forbrugsgoder

Du kan søge om at få tilskud til forbrugsgoder, som kan hjælpe dig i hverdagen, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Hvis du er under 65 år, skal du læse og søge om forbrugsgoder på Borgercenter Handicaps hjemmeside.

Forbrugsgoder er ting, som er lavet til alle borgere, og som kan købes i almindelige butikker. Nogle forbrugsgoder kan bruges som hjælpemidler, fx en el-scooter eller en hvilestol med el-funktion.

Forbrugsgoder skal være hjælpemidler
Du kan søge om at få et forbrugsgode som hjælpemiddel, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det står i §113 i Serviceloven. Kommunen skal også vurdere, at forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe din nedsatte funktionsevne.

Kommunen bevilliger ikke alle typer forbrugsgoder. Du kan fx ikke få forbrugsgoder, som findes i de fleste hjem, fx almindelige vaskemaskiner, tv-apparater, computere, smartphones eller tablets.

Kommunen betaler halvdelen af forbrugsgodet
Hvis du får en bevilling til et forbrugsgode, betaler kommunen normalt halvdelen af forbrugsgodets pris. Du skal selv betale resten. Du skal også selv købe forbrugsgodet.

I særlige situationer betaler kommunen hele prisen for dit forbrugsgode. Det sker, hvis dit forbrugsgode kun skal bruges som et hjælpemiddel til at afhjælpe din varige nedsatte funktionsevne.

Kommunen giver kun tilskud til forbrugsgoder, der koster over 500 kroner.

 

Kontakt