Du er her

Forandringskompasserne

- et værktøj til at måle hvordan det går borgerne

For at vide om den enkelte borger får den hjælp der er brug for, og den virker som den skal, bruger vi et værktøj, der giver Socialforvaltningen mulighed for at følge med i, hvordan det går borgeren. Vi kalder værktøjet forandringskompasserne.

Når udsatte borgere taler med kommunens sagsbehandlere eller kontaktpersoner, vil de blandt andet tale om, hvordan det går på en skala fra 1 – 10 indenfor ti emner. De ti emner udgør borgerens forandringskompas.

Når der sættes tal på borgernes udvikling, kan det i nogle situationer hjælpe til en mere konkret forståelse for egen situation og udvikling.

Tallene giver samtidig sagsbehandlere og kontaktpersoner et fælles sprog og et klarere billede af den enkelte borgers udvikling. Kompasset er derfor et vigtigt værktøj i dialogen mellem medarbejderne.

Udover at vurdere den enkelte borger, kan vi via de mange borgeres kompasser vurdere indsatsen på specifikke områder og vurdere om den er god nok eller om der er brug for faglig udvikling.

Læs mere i vejledningerne til de forskellige forandringskompasser.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.