Folkeoplysnings-politik

Folkeoplysningspolitikken skal ses i samspil med Københavns kultur- og fritidspolitik.

Vision

Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere et engagerende, varieret og mangfoldigt fritidstilbud.
Aktiviteter af høj kvalitet resulterer i flere medlemmer og frivillige til foreningslivet og flere kursister i den folkeoplysende voksenundervisning. 

Mission

Det folkeoplysende arbejdes mission er at bidrage til de københavnske borgeres aktive deltagelse, frivilligindsats, livslange læring og kompetenceudvikling for herigennem at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Københavns Kommune vil sikre de bedst mulige rammer for og en fortsat udvikling af den folkeoplysende voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen.”

Kontakt