Flinterupgård

Flinterupgård er et botilbud efter Servicelovens § 107. Tilbuddet retter sig mod hjemløse stofafhængige med psykisk lidelse.

At bo på Flinterupgård

På Flinterupgårds er den overordnede målsætning er at tilbyde en reel bolig til stofmisbrugere med størst mulig indflydelse fra beboeren selv.

På Flinterupgård tilbyder vi:

  • Respekt for den enkelte beboers behov og realistiske mål 
  • Fokus på beboerens egne ressourcer
  • Støtte til at få indflydelse på såvel eget liv
  • Åbenhed og tolerance over for nye tiltag

Fysiske rammer

Flinterupgaard er en ældre landejendom i en mindre landsby på Midstsjælland ca. 6 km. fra offentlig transport.

Stuehuset rummer udover beboernes værelser, også fællesarealer, køkken, kontorer m.m. Fællesarealerne er hjemligt indrettede.

Beboerne bor på mindre værelser i stueplan og på 1.sal.

Udendørsarealerne, som tæller tilbygninger med bl.a. værksteder og parklignende have, fremstår velholdte.

Der er 8 pladser på Flinterupgård

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.