Fleksjob som selvstændig

Du kan få økonomisk støtte, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen i lige præcis din virksomhed.

For at få tilskud som selvstændig erhvervsdrivende skal din arbejdsevne vurderes i forhold til din selvstændige virksomhed. Det er Jobcenter København, som afklarer din arbejdsevne, og det er vores rehabiliteringsteamet, som godkender dig til fleksjob.

Du kan som selvstændig i fleksjob få tilkendt tilskud svarende til 143.889 kr. årligt (2020-takst), som nedsættes med 30 procent af virksomhedens overskud og 30 procent af eventuelt anden arbejdsindkomst. Tilskuddet vil dermed være fuldt aftrappet ved et overskud i virksomheden på ca. 479.630 kr. årligt.

Kommunen udbetaler hver måned 1/12 af det beregnede årlige tilskud til dig.

Kontakt