Du er her

Fleksløntilskud

Bliver du ansat i fleksjob, har du mulighed for at få et tilskud til din løn; det hedder fleksløntilskud.

Når du får et fleksjob, har du mulighed for at modtage fleksløntilskud som supplement til din løn fra din arbejdsgiver. Beløbet for, hvad du kan modtage i fleksløntilskud, er afhængig af din løn og ansættelsesforhold.

Din første udbetaling af fleksløntilskud

Ydelsesservice modtager oplysninger om dine lønforhold fra din arbejdsgiver. Første gang du modtager fleksløntilskud, er tilskuddet baseret på denne dokumentationen fra din arbejdsgiver. Når din arbejdsgiver har indberettet din første hele månedsløn til SKAT, regulerer Ydelsesservice den/de første udbetalinger.

Den løbende udbetaling af fleksløntilskud

Dit fleksløntilskud beregnes hver måned på baggrund af den løn din arbejdsgiver indberetter til SKAT. Ændrer din løn sig, eller er der oplysninger, Ydelsesservice ikke kan se i det, din arbejdsgiver har indberettet til SKAT, vil du modtage et brev (i form af en partshøring), hvor du bliver bedt om at sende en lønseddel.

Oplysninger som er vigtige for udbetalingen af dit fleksløntilskud

For at kunne beregne dit fleksløntilskud korrekt, skal Ydelsesservice kende din pensionsprocent eller pensionsbeløbet (dels din egen og dels din arbejdsgivers andel). Disse oplysninger fremgår fx af din lønseddel, så derfor er det en god ide at sende den første lønseddel for en hel måned med pension. Send digitalt via kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Når din skat skal udregnes, vil dit bikort blive brugt, medmindre du giver besked om, at dit hovedkort skal bruges i stedet.

Vær opmærksom på at du har pligt til at oplyse om alle ændringer i dine forhold, som kan have betydning for beregningen af dit fleksløntilskud.

Kontakt