FIT - et dialog- og evalueringsredskab

Feedback Informed Treatment er et dialog- og evalueringsredskab, der er med til at kvalificere det arbejde, vi udfører sammen med borgeren.

Vi er som professionelle hjælpere ikke altid gode nok til at spotte, om det vi gør hjælper eller ej. Forskning viser, at den professionelle vurdering af borgerens situation ikke altid svarer til borgerens egen oplevelse. Ved at indhente feedback fra borgeren kan vi få hjælp til at holde os på sporet, når det går godt med en borger. Og når det går skidt, kan vi korrigere indsatsen, fordi feedbacken gør os klogere. 

En medarbejder fra SOF beskriver FIT i hendes arbejde sådan her:    

Jeg har vurderet en borger til [at have det] en del bedre. Hvis jeg ikke havde FIT, ville jeg ikke være så bevidst om, hvor forfærdeligt denne her borger selv synes hun har det. Så ville det være meget nemt at sige: ”kom nu”. Det er jo en sag, hvor jeg bliver tvunget til at undersøge, om jeg skal gøre noget andet. Det er dét, FIT gør mig i stand til” (medarbejder)

Flere og flere medarbejdere i Københavns Socialforvaltning arbejder med FIT og er gået i gang med at indhente mere systematisk borgerfeedback ved hjælp af FIT. Derudover er der et aktivt FIT-netværk, som jævnligt mødes og videndeler om feedback-tilgangens udfordringer og gevinster. De sidste par år har SOF samarbejdet med Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) om et forskningsprojekt, der skal måle effekten af FIT i bostøtteindsatsen.

 

Behov for oversættelse

FIT er udviklet i en terapeutisk sammenhæng med dertil hørende FIT-manualer. Manualerne giver vigtig viden om, hvad FIT er og kan, og hvordan man som støttekontaktperson kan få et fagligt greb om FIT, som giver mening for både fagpersonen selv og ikke mindst for borgeren? 

 

Det kan du bruge håndbogen til

Håndbogen er ment som inspiration til at gøre FIT mere tilgængeligt i den kommunale, socialfaglige ramme. Der er konkrete anvisninger og tips til hvordan man får oparbejdet en bæredygtig FIT-praksis i en medarbejdergruppe. Bogen tager fat i nogle af de praktiske og faglige problemstillinger, man møder, når man med FIT-teori og manualer i hånden kaster sig ud i FIT. 

​Vi håber, at håndbogen vil være en hjælp til jer, der skal i gang med at arbejde med FIT.  

Håndbogen vil løbende blive opdateret. Her vil information om FIT-netværk, supervision osv. ligeledes være tilgængeligt.

 

Med ønsket om god læse- og arbejdslyst!

 

Projektgruppen:

Bjarke Solkær, Borgercenter Voksne

Robin Vickery, Faglig Understøttelse

Camilla Gohr, Faglig Understøttelse

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.