Finn Rudaizky

Dansk Folkeparti

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Mobil: 60 10 10 34
Post til: Københavns Rådhus, 2. sal, vær. 4, 1599 København V
Mail: Finn_Rudaizky@kk.dk