Finn Rudaizky

Dansk Folkeparti

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Midlertidigt medlem af Økonomiudvalget under Carl Christian Ebbesens orlov fra og med den 19. april 2021 og indtil videre.

Midlertidigt medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget under Carl Christian Ebbesens (O) orlov i perioden fra og med mandag den 19. april 2021 til og med Borgerrepræsentationens møde torsdag den 22. april 2021.

Mobil: 60 10 10 34
Post til: Københavns Rådhus, 2. sal, vær. 4, 1599 København V
Mail: Finn_Rudaizky@kk.dk