Du er her

Festivaler og events

Festivaler og events er en vigtig del af Københavns kultur- og fritidsliv.

Festivaler og events er med til at gøre København til en attraktiv storby for både københavnere og besøgende. Både større og mindre festivaler og events giver unikke oplevelser og skaber platforme, hvor kunsten, kulturen og idrætten kan opleves.

Københavns Kommune ønsker at skabe de bedst mulige rammer for at borgere, foreninger og kulturaktører kan afholde festivaler og events i byen og på den måde være med til at præge det kulturelle liv i København.

Her kan du læse mere om de tilbud, du kan benytte dig af, når du vil afholde et arrangement i byen.

Tilskud

Københavns Kommune yder tilskud til forskellige typer af arrangementer.

Festivalpuljen yder tilskud til større kultur- og idrætsbegivenheder i København.

Derudover gives der mindre tilskud til bl.a. musikscenekunst og billedkunst

Arrangørguiden

Ønsker du at arrangere en festival eller en event i byrummet, kan du få hjælp og rådgivning i Københavns Kommunes Arrangørguide. Her kan du bl.a. læse hvad der er af retningslinjer i forbindelse med afvikling af udendørsarrangementer og hvilke tilladelser, der nødvendige før du kan afholde din festival eller event.

Frivillighed

Arrangerer du et større arrangement/event for københavnerne er der mulighed for at samarbejde med Copenhagen Volunteers omkring rekruttering af frivillige.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.