Ferie når du får selvforsørgelses- og hjemmeydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du henvende dig i dit jobcenter.

Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med ydelse.

Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

  • har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og
  • har aftalt med dit jobcenter eller beskæftigelsescenter, hvornår du holder ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode ad gangen.

Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen. 

Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

  • du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie efter du har holdt den
  • din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder.

Kontakt