Du er her

Ferie når du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du henvende dig i dit jobcenter.

Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med ydelse.

Du skal være opmærksom på, at hvis du overgår fra uddannelses- eller kontanthjælp til integrationsydelse i forbindelse med udvidelsen af målgruppen for integrationsydelsen, og har optjent ret til ferie, vil du have ret til at afholde denne ferie det første år. Du vil ikke optjene ret til yderligere ferie, mens du er på integrationsydelse. 

Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

  • har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og
  • har aftalt med dit jobcenter eller beskæftigelsescenter, hvornår du holder ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode ad gangen.

Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen. 

Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

  • du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie efter du har holdt den
  • din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.