Fagjuryens arbejde

Fagjuryen vurderer de begrundede og motiverede beskrivelser af, hvorfor de indstillede virksomheder bør have erhvervsprisen i år.

Derudover vurderes virksomhederne ud fra følgende - afhængig af, hvilke kriterier der indstilles efter:

 • Årlig omsætning for 2016 og 2017 (for nystartede virksomheder kun 2017) samt antal arbejdspladser i 2016 og 2017 
 • Øget eksport, tiltrækning af udenlandske investorer og/eller internationale medarbejdere
 • Der vil i udvælgelsen blive set positivt på socialøkonomisk virksomheder, der bl.a. bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte eller finder svar på sociale og miljømæssige udfordringer
 • Om virksomheden viser at den er en rummelig arbejdsplads
 • Om virksomheden bidrager med særlige produkter/ydelser, der giver ekstra værdi til borgere og erhvervsdrivende, har fokus på lokalt engagement eller andre særlige initiativer, der kommer borgere mv. til gode - f.eks. i byrummet
 • Virksomheder der formår at samarbejde på tværs af sektorer/fagfelter eller har bragt et nyt produkt på markedet
 • Har en aktiv indsats for at mindske deres miljøpåvirkning og tager et socialt ansvar - proportionalt til virksomhedens formåen
 • Inden for miljøområdet kigges på beskrivelser af innovative affaldsløsninger, om virksomheden har investeret i en miljøvenlig bygning, ”vi cykler på arbejde”- initiativer, motionsordninger, madordninger og om virksomheden gør en aktiv indsats for at mindske deres miljøpåvirkning etc.
 • Antal ansatte på særlige vilkår såsom virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob kombineret med hvad virksomheden gør for at inkludere dem på arbejdspladsen og bidrager til for at kandidaterne kan fortsætte i varig beskæftigelse.

Virksomheder, der har klagesager, skyldnersager eller andre sager med kommunen, hvor de ikke overholder lovgivningen, sorteres fra af fagjuryen.

Juryen består af:

 • Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark
 • Direktør Dorthe Pedersen, Meyers Madhus
 • CEO & Green Coffee Sourcing Peter N. Dupont, The Coffee Collective
 • Adm. direktør Christoffer Susé, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.