Færre mål og mere tillid

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har fået færre mål i deres resultatkontrakter. Det har skabt en klarere retning for arbejdet.

Færre mål i resultatkontrakterne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) har styrket det lokale råderum i Job- og beskæftigelsescentrene. Og det har skabt en klarere retning og ramme for arbejdet med borgerne.

I BIF har der været resultatkontrakter for job- og beskæftigelsescentrene i mange år.  Hvert år er der udarbejdet en kontrakt for alle centre.  En kontrakt med mål for, hvad der skal opnås i løbet af året. For nogle centres vedkommende har resultatkontrakten tidligere indeholdt op til 21 forskellige mål. Det har gjort billedet meget uskarpt for centrene og medarbejderne i forhold til, hvilke mål der var særligt vigtige at leve op til.

Klarere rammer og mere tydelig retning

Resultatkontrakterne har derfor igennem de seneste år været på en effektiv slankekur. Nu har centrene kun mellem fem og ni mål for deres arbejde med borgerne og virksomhederne. For centrene og medarbejderne har det betydet klarere rammer og en mere tydelig retning for deres arbejde med borgerne og virksomhederne. Samtidig giver de færre mål en bedre mulighed for at prioritere indsatsen lokalt og bruge tiden rigtigt, så den enkelte borger og virksomhed kan få en god service.

I forhold til BIF’s vision om at være bedst blandt sammenlignelige kommuner til at få ledige og sygemeldte i job og uddannelse, er det også lettere for medarbejderne at se, hvordan de selv bidrager hver dag gennem deres egne resultater med borgerne og virksomhederne.