Fælleskommunalt indkøb af værnemidler

Information til leverandører og kommuner

Kommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVIk)  

Danske kommuner arbejder sammen for at sikre, at plejecentre og andre kommunale funktioner har tilstrækkeligt med værnemidler som mundbind, visirer, håndsprit, engangskitler etc.

Københavns Kommune står sammen med fire andre kommuner i spidsen for Kommunalt Værnemiddel-Indkøb (KVIk). KVIks rolle er at købe værnemidler ind til alle kommuner i Danmark og fordele dem.

KVIk yder ikke rådgivning om den videre fordeling til institutioner eller til brugen af værnemidlerne. Her skal I kontakte de relevante myndigheder for at få hjælp.
Læs mere information om værnemidler på KL's hjemmeside og Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.  

Fra slutningen af februar 2021 har det også været muligt at bestille testkit til kviktest gennem KVIk – se vejledninger til disse på Region Midtjyllands hjemmeside om vejledning til hurtigtest.

Information til leverandører af værnemidler

KVIk har i øjeblikket de værnemidler, vi har brug for.

Vi arbejder hen imod en normalisering og forventer for fremtiden at sætte indkøb i udbud, hold derfor øje på Udbud.dk

Hurtigtest eller kviktest

Med hensyn til hurtigtest eller kviktest, så henviser vi til, at fremover vil indkøb af hurtigtests foregå via et nationalt udbud på "Etablering af dynamisk indkøbssystem til indkøb af SARS-CoV-2 hurtigtest".

Der vil løbende og efter behov indhentes tilbud på hurtigtest via det dynamiske indkøbssystem (DIS). Alle leverandører på DIS, der kan levere en hurtigtest, som opfylder det specifikke behov, beskrevet i forbindelse med foretagelse af det enkelte indkøb, kan afgive tilbud på den konkrete anskaffelse.

Alle leverandører kan som udgangspunkt søge om optagelse til systemet, ligesom leverandører løbende kan blive optaget i systemet, efter det er sat i drift.

Vi håber, I vil søge optagelse på systemet. Eventuelt yderligere spørgsmål bedes stillet under udbuddet efter gældende bestemmelser.

Udbuddet er tilgængeligt her: REGIONMIDT - Igangværende udbud 

Kontakt