Facadebehandling

Facadebehandling skal anmeldes til kommunen.

Det er den udførende entreprenør, som har ansvar for at anmeldelsen bliver foretaget. 

Anmeldelsen skal være indsendt senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Naboer til arbejdspladsen skal informeres om arbejdsperioden mindst 2 dage inden facadebehandlingen påbegyndes.

Udfyld og indsend online anmeldeskema om facadebehandling 

Kontakt