Oplever I meget gennemkørende trafik på jeres private fællesvej?

En trafiktælling kan vise, om for mange biler bruger jeres private fællesvej til gennemkørsel mellem to offentlige veje. Læs mere her.

Sådan søger I om at få lavet en trafiktælling

Grundejere på private fællesveje kan søge kommunen om at få lavet en trafiktælling. Se nedenfor, hvordan I søger, og hvad det koster.

Hvor meget trafik skal der være, før kommunen gør noget?

Hvis en tælling viser, at over 50 % af den samlede trafik på jeres private fællesvej er gennemkørende trafik mellem to offentlige veje, skal vi som kommune reagere. Det kan vi fx gøre ved at mindske trafikken med bump eller andre tiltag, der får færre bilister til at bruge vejen til gennemkørsel. Vi kan også forbyde indkørsel, lave ensretning eller lukke vejen. I stedet for at dæmpe trafikken kan vi i nogle tilfælde overtage vejen, så den ændrer status til offentlig vej.

Hvem betaler for eventuelle ændringer af vejen?

Alle ændringer, der har til formål at få den gennemkørende trafik ned under 50 %, gennemfører og betaler kommunen for. Den fremtidige vedligeholdelse er grundejernes ansvar.