Få målt trafikken på jeres private fællesvej

Oplever I meget færdsel på jeres private fællesvej, kan I søge om at få målt trafikken ved en trafiktælling.

Viser en trafiktælling, at over 50 % af den samlede trafik på jeres private fællesvej er gennemkørende, kan I få kommunen til at dæmpe trafikken. I nogle tilfælde overtager vi samtidig vejen, så den ændrer status til offentlig vej.