Få målt trafikken på jeres private fællesvej

Oplever I, at jeres private fællesvej er belastet af gennemkørende trafik mellem to offentlige veje? Så søg om at få lavet en trafiktælling.

Viser en trafiktælling, at over 50 % af den samlede trafik på jeres private fællesvej er gennemkørende trafik mellem to offentlige veje? Så kan I få kommunen til at dæmpe trafikken. Det kan vi fx gøre med bump eller andet, der får færre bilister til at bruge vejen til gennemkørsel. Vi kan også indføre forbud mod indkørsel, ensretning eller lukning af vejen. I nogle tilfælde kan vi i stedet for at dæmpe trafikken vælge at overtage vejen, så den ændrer status til offentlig vej.

Alle ændringer, der har til formål at få den gennemkørende trafik ned under 50 %, sørger vi for at lave. Vi betaler også for dem.

Se nedenfor, hvordan I søger om at få lavet en trafiktælling.