Få en fast kontaktperson

Alle virksomheder kan få tilknyttet en fast kontaktperson, der kan hjælpe med at navigere i vores tilbud, ydelser og tilladelser.

Har du eller din virksomhed brug for hjælp til at navigere i det kommunale system for at få afklaring på din sag, kan Københavns Erhvervshus tilbyde dig at få tilknyttet en fast kontaktperson.

Din kontaktperson vil sikre, at du får den nødvendige vejledning eller får kontakt til de rette sagsbehandlere. De kan fx indkalde til stjernemøder, hvor du får mulighed for at drøfte din sag med sagsbehandlere fra de relevante fagcentre og myndigheder for at få afklaring på sagsprocessen og myndighedsspørgsmål. Din kontaktperson kan desuden hjælpe dig med rekruttering og rådgive om vækst.

Kontakt Københavns Erhvervshus på erhverv@kk.dk eller telefon 33 66 33 33 for at høre nærmere om muligheden for at få tilknyttet en fast kontaktperson. 

Kontakt