Du er her

EU-bosatte danskeres valgret til EU-Parlamentsvalg 26. maj 2019

Danske statsborgere med fast bopæl i et andet EU-land, der ønsker at stemme i Danmark, skal optages på en særlig valgliste.

Er du dansk statsborger med fast bopæl i et andet EU-land, men ønsker at stemme i Danmark ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019, skal du optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune.

Du kan finde ansøgningsskemaet nedenfor.

Du kan også finde ansøgningsskemaet og læse mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Ansøgning kan indgives fra mandag den 26. november 2018.

Ansøgningen skal sendes til Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V. senest tirsdag den 23. april 2019.

Du må kun stemme i ét EU-land

Personer med dansk indfødsret, der bor i et af de øvrige EU-lande, har også valgret til Europa-Parlamentet i bopælslandet. De må imidlertid kun stemme i ét land.

Du skal derfor vælge, om du vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller til valget i det EU-land, hvor du bor. Hvis du vil stemme i det EU-land, hvor du bor og derfor bliver optaget på valglisten i bopælslandet, kan du ikke også optages eller blive ved med at være optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.