Du er her

EU-borgere bosat i Danmark

Stemmeberettigede fra andre EU-lande, der er bosat i Danmark, skal ansøge deres hjemkommune om at blive optaget på valglisten.

Du kan finde ansøgningsskemaer på dansk og engelsk nedenfor eller læse mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Bor du i Københavns kommune skal ansøgningen sendes til:
Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V. senest tirsdag den 23. april 2019.

Eller skriv sikkert til Folkeregisteret (digital post)

Særlige regler for EU-diplomater m.fl.

Statsborgere fra EU-lande, der opholder sig i Danmark som diplomater ved repræsentationer her i landet, eller som er ansat på diplomatlignende vilkår ved herværende EU- eller internationale organisationer m.v., og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, har valgret og er valgbare til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

For at blive optaget på valglisten, skal de pågældende sende en ansøgning til den kommune, hvor de på ansøgningstidspunktet har deres private bolig (adresse).

Du kan finde ansøgningsskemaer på dansk og engelsk og vejledning nedenfor eller læse mere her på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.