Du er her

Etablering eller udskiftning af olietank

Her kan du læse, hvilke regler, der gælder, når du skal etablere en olietank eller blot udskifte til en ny.

Rørene skal måske også skiftes

Hvis du etablerer en fabriksny olietank, skal tank og rørsystem være typegodkendt. Omvendt kan du godt montere et typegodkendt rørsystem på en eksisterende olietank, uden at du skal udskifte selve tanken med en fabriksny, hvis tanken i øvrigt er lovlig.

Påfyldningsrøret skal have et aflåseligt standard-påfyldningsdæksel. Påfyldningsrøret og udluftningsrøret skal ligge vandret eller have et fald mod tanken. Udluftningsrøret skal være ført mindst 50 cm over terræn. Desuden skal du følge de krav om etablering, der står på tankattesten. Pejlehuller og mandehuller på tanke over 6.000 liter skal være let tilgængelige. 

Når du skal opstille en overjordisk olietank

Uanset størrelsen på tanken skal den opstilles på et varigt stabilt underlag. Der skal  være monteret en overfyldningsalarm, som kan høres, når man fylder olie på tanken. Ved tankudløbet skal der være monteret en oliespærreventil, der kan lukkes, hvis der skulle ske en læk på røret.

Ståltanke skal placeres på en konstruktion, så de er hævet over underlaget, og man dermed kan se bunden af tanken udefra. Der skal være mindst fem cm fra tanken til væg eller anden konstruktion.

Plasttanke, der er godkendt til at stå direkte på underlaget, skal placeres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken.

Når du skal nedgrave en olietank

Tanken må ikke ligge så tæt ved bygninger eller under bygninger, at den ikke umiddelbart kan fjernes igen. Når olietanken er nedgravet, skal der være 15 cm sand på alle sider af tanken. Der skal også være 15 cm sand omkring nedgravede rør. Desuden er det et krav, at tanken er ubeskadiget , inden den bliver gravet ned, og at nedgravningen foregår nænsomt, så der ikke er fare for, at tank eller rør bliver beskadiget. Hvis grundvandsstanden er høj, skal tanken sikres mod opdrift.

Læs mere om etablering og tjek af olietankens alder (åbner i nyt vindue på Miljøstyrelsens hjemmeside).

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.