Erhvervsstrategi 2021-2023

Københavns Kommune har i april 2021 offentliggjort en ny ambitiøs erhvervsstrategi, som skal gælde fra 2021 til 2023.

Erhvervsstrategien er blevet til i tæt samarbejde med Københavns Erhvervsråd. Formålet med strategien er at skabe vækst, flere jobs og fastholde positionen i den internationale konkurrence. Alt sammen med et fokus på en fortsat reduktion af CO2. Strategien skal samtidig bidrage til genopretningen af hovedstadens turisme.

Fem pejlemærker

Københavns Erhvervsstrategi 2021-2023 har fire overordnede pejlemærker:

  1. København skal være konkurrencedygtig, og væksten i København skal ligge i toppen i forhold til øvrige nordeuropæiske storbyer.
  2. Lavere klimaaftryk er et konkurrenceparameter for økonomisk vækst. De senere års fald i CO2-udledninger og energiforbrug skal derfor fortsætte.
  3. Ved udgangen af 2023 skal beskæftigelsen i København i udgangspunktet være 5.000 personer højere end før COVID-19-krisen.
  4. Turismeomsætningen og beskæftigelsen skal i 2023 være tilbage på 2019-niveau, men væksten skal ske i balance med byens grønne omstilling og københavnernes hverdag.

Fokusområder

Erhvervsstrategien fokuserer på fem strategiske fokusområder, hvor Københavns Kommune som myndighed, indkøber eller samarbejdspartner kan understøtte erhvervsudviklingen i byen og bidrage til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser, herunder at fremme den grønne omstilling.

Fokusområderne er:

  • København som grøn og digital frontløber
  • København som international metropol
  • Turisme i København: Genopretning og bæredygtig destinationsudvikling
  • Gode rammevilkår for virksomhederne
  • Sammenhængende erhvervsfremme

Strategiens supplerer bl.a. den fælles plan, som Københavns Kommune, Erhvervsministeriet, og Wonderful Copenhagen lancerede i februar måned, som skal genoprette hovedstadens turisme: Comeback Copenhagen. 

Kontakt