Erhvervslicens

Virksomheder, der har registreringsadresse i betalingsområdet i København, kan søge om erhvervslicens

Vejledning

Ordningen gælder kun for virksomhedens køretøjer, hvis de ifølge registreringsbekendtgørelsen kun må anvendes til erhverv.
Det vil sige køretøjer på gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel, men kun til vare- og godstransport samt køretøjer på hvide og gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel og som kun lovligt må bruges til erhvervsmæssig persontransport som fx taxi og sygetransport.

Biler indregistreret før 1. juni 1998 kan anvendes til både vare/godstransport og privat kørsel, og kan derfor ikke få erhvervslicens.

Vi skal oplyse om, at vi henter dokumentation fra Centralregistret for Motorkøretøjer. Hvis du ikke ønsker dette, skal du fremvise en registreringsattest, gerne i kopi.

Lejet/leaset bil

Virksomheder kan søge om erhvervslicens til lejet/leaset bil, hvis bilen er registreret i virksomhedens navn, og lejemålet er indgået med autoriseret udlejningsfirma. Du skal fremvise leje- eller leasingkontrakt.

Udenlandsk indregistreret bil

Virksomheder med biler indregistreret på udenlandske nummerplader kan få erhvervslicenser på de samme vilkår som de, der gælder for biler indregistreret på danske nummerplader. Virksomheden skal kunne dokumentere, at bilen kun må anvendes til erhvervsmæssig befordring af varer og/eller passagerer - bilen må med andre ord ikke anvendes til privat brug. Det er virksomheden, der skal dokumentere, at kravene til udstedelse af erhvervslicenser er opfyldt.

Erhvervslicensen udstedes for et år, gældende fra udstedelsesdatoen. Se prisoversigt. Der er ikke moms på betaling for parkering og dermed heller ikke for erhvervslicenser.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.