Én indgang for borgere med psykisk sårbarhed

I Socialforvaltningen (SOF) er det målet at gøre det nemmere for borgere med psykisk sårbarhed at få hjælp af det offentlige hjælpesystem.

FriNoVa er et 2-årigt projekt forankret i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest under SOF.

FriNoVa arbejder på at skabe et bredt samarbejde med relevante aktører, offentlige såvel som frivillige. FriNoVas målsætning er, at borgerne kun behøver at henvende sig et enkelt sted. Og det kan kun lade sig gøre ved, at alle aktører på området snakker sammen og samarbejder.

Høj grad af brugerinddragelse
En af grundideerne i FriNoVa bygger på en høj grad af brugerinddragelse - udgangspunktet er brugernes behov. ”I FriNoVa har vi etableret et brugerpanel som består af 7 borgere og pårørende, der alle på egen krop har mærket, hvor svært det er at skulle finde vej gennem både kommunale, regionale og lokale tilbud”, siger projektleder i FriNoVa Camilla Roed Simpson.

Frivillige
En anden af de grundlæggende ideer bag FriNoVa er peer-to-peer-tilgangen.” Vi har i FriNoVa har ansat medarbejdere og frivillige, som selv har prøvet at være i en lignende situation. Det gør en meget stor forskel i forhold til de løsninger vi sammen kommer frem til”, siger Camilla Roed Simpson.

Styringslaboratorium 
FriNova er en ud af i alt tre cases, der på landsplan er udvalgt som det kommunale styringslaboratorium. Formålet med styringslaboratorierne er at muliggøre indhentning af erfaringer og viden om nye styreformer i den offentlige sektor gennem lokale eksperimenter. Arbejdet med styringslaboratorierne er afsluttet og evalueret i december 2014.  Som styringslaboratorium opstartede FriNoVa et samarbejde med Center for Offentlig Innovation, som er fortsat i 2015.

Læs mere om FriNoVa på hjemmesiden frinova.kk.dk eller på Facebook.

Kontakt