Du er her

Emneopdelt statistik

Her finder du statistik om København og københavnerne opdelt efter emne.

Arbejdsmarked, erhverv og vækst: Erhverv og nationalregnskabstal.

Befolkning og fremskrivninger: Folketal, fremskrivninger, herkomst, flytninger og vandringer, fødte og fertilitet, familier og husstande samt dødsfald og middellevetid.

Boliger og bygninger: Boliger efter antal værelser, beboere og ejerforhold, byggeaktivitet samt boligbarometer mv.

Sociale forhold: Rapporter om sociale forhold i København.

Sundhed: Rapporter og tabeller om lægebesøg og indlæggelser.

Statistiske årbøger: Her finder du ældre statistiske publikationer med statistik indenfor alle emner. 

Trafikken i tal: Trafiktællinger for fodgængere, cyklister og bilister, samt parkeringstal. Herudover finder du antallet af personbiler og færdselsuheld i København.

Uddannelse: Igangværende og fuldført uddannelse, elever i grundskolen mv.

Valg: Borgerrepræsentationsvalg, Folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.