Efterskole

Hvem kan komme på efterskole?

Alle elever kan blive optaget på en efterskole, efter 7 års skolegang, eller når de er fyldt 14 år ved skoleårets begyndelse.

Udgifterne i forbindelse med et efterskoleophold påhviler elevens forældre.

Yderligere information

På efterskolernes fælles hjemmeside www.efterskole.dk kan du finde en efterskole, der passer dig og søge efter ledige pladser. Du kan også beregne, hvad man skal betale – samlet egenbetaling – for et efterskoleophold, efter elevstøtte fra staten og evt. nedslag i indkomstgrundlaget for børn under 18 år i husstanden.

Du kan også kontakte Efterskoleforeningen for råd og vejledning om valg af efterskole.

Kontakt