Dispensation for parkeringsforbud

Du kan i særlige tilfælde søge dispensation fra restriktioner i form af standsnings- eller parkeringsforbud, der er afmærket ved skiltning.

Der er mulighed for at ansøge om følgende parkeringsdispensationer:

  • Rød dispensation kan udstedes til køretøjer, der benyttes til værditransport. Dispensationen kan benyttes til kortvarige ophold af maksimalt 15 minutters varighed på steder, hvor der ved skiltning eller afmærkning er standsnings- og parkeringsforbud.
  • Dispensation til standsning i Middelalderbyen for køretøjer med en totalvægt på over 18 tons. Alle køretøjer over 18 tons totalvægt skal søge særskilt tilladelse til standsning i Middelalderbyen. Der gives som regel tilladelse til specialindrettede køretøjer såsom lastbiler med eksempelvis lifte, betonkanoner, brændstoftanke, slamsugere og lignende.

Skal du søge i andre tilfælde, skal du søge på https://www.kk.dk/artikel/soeg-tilladelse-til-containere-kraner-stilladser-skurvogne-mm særråden over vejareal. Bemærk at parkeringsreglerne i mange tilfælde allerede tager højde for af- og pålæsning fx i forbindelse med flytning. Er du i tvivl om reglerne, så kan du læse mere her: https://www.kk.dk/parkeringsregler.

Kontakt