Direktion

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF)

Direktionen har udover den daglige ledelse også ansvaret for, at borgmesterens og udvalgets beslutninger bliver ført ud i livet.