Det tidligere lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr

Erhvervsaffaldsgebyr blev afskaffet fra 1. januar 2019. Det blev opkrævet for at dække kommunens generelle administrationsomkostninger.

Regeringen afskaffede det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr fra 1. januar 2019. Virksomheder, der har modtaget faktura for gebyret i 2018, skal stadig betale denne, hvis det ikke allerede er sket. Erhvervsaffaldsgebyret blev opkrævet for at dække kommunernes generelle administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet.

Nedenfor kan du se de betingelser, der skulle være opfyldt for at blive fritaget for at betale gebyret, og hvordan det blev opkrævet.

Betingelser for fritagelse

  • Virksomheder der har en af de branchekoder, som står i affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og som har 0-1 ansatte.
  • Virksomheder, der har en virksomhedsform, som fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 9, punkt 1 og som har 0 ansatte, eller af bilag 9, punkt 2 uanset antal ansatte.

Bestemmelserne om fritagelse fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 60.

Opkrævning af gebyret

Virksomheder skal betale et gebyr for hvert enkelt P-nummer (produktionsenhedsnummer er anført på fakturaen som "Vores ref."), der knytter sig til virksomheden. Oplysningerne om P-numre stammer fra CVR- registeret. Der kan godt være tilknyttet flere P-numre til samme CVR- nummer.

Reglerne bag administrationsgebyret

Affaldsbekendtgørelsen gældende for gebyråret 2013-2018 (åbner i nyt vindue). Vær opmærksom på, at selvom bekendtgørelsen er historisk, så er er det den, der er gældende for gebyrårene 2013-2018. 

Kommunens erhvervsaffaldsregulativ (åbner i nyt vindue).

Kontakt