Det nye årtusindes begyndelse - et nordeuropæisk kraftcenter

Få år efter 2. Verdenskrig begyndte en sanering og byudvikling i kampen mod den omfattende bolignød. Den såkaldte "Fingerplan"fra 1948.

Ideen var at skabe en storby med boliger og erhverv placeret langs udfaldsveje og jernbaner, og store grønne områder blev bevaret som kiler helt ind mod bymidten. Nye boligområder med enfamilieshuse og socialt boligbyggeri bredte sig i forstæderne. Kvinderne kom nu i stor stil ud på arbejdsmarkedet, og det skabte behov for vuggestuer og børnehaver. Der blev bygget skoler, idrætsanlæg, plejehjem og sygehuse. Staten og kommunen skabte et tryghedsnet for borgerne fra vugge til grav, som aldrig er set før. 

De glade 60'ere

Samtidig med at den ældre generation nød den voksende materielle velfærd, ulmede oprøret blandt de unge. Der var talrige demonstrationer mod atomvåben, NATO og Vietnamkrigen. I 1968 protesterede de studerende mod Universitetes professorvælde. Andre grupper, slumstormerne, besatte saneringsmodne ejendomme. Man krævede indflydelse på saneringer, boligpolitik, arbejdsforhold – og bedre legepladser. Det kulminerede i 1971 med besættelsen af det tidligere militære område Bådsmandsstræde Kaserne på Christianshavn, hvor fristaden Christiania blev etableret i protest mod gældende samfundsnormer. 

Restaurering og bevaring i 90'erne

I de seneste årtier er byen blevet præget af store restaureringsarbejder i de historiske bydele og nedrivninger og saneringer af de gamle arbejderkvarterer fra slutningen af 1800-tallet. I 1990'erne blev der sat gang i en omfattende og mere nænsom byfornyelse af bl.a. Vesterbro. I modsætning til tidligere har man bevaret flere ejendomme og indrettet moderne boliger med tidssvarende installationer bag de gamle facader. Den ældste bykerne blev nu et forretnings- og forlystelsescentrum, som tiltrækker folk fra omegnen – og fra hele verden. Det kulturelle liv blomstrede, bl.a. efter den store satsning på København som europæisk Kulturby 1996. 

En førende region

I begyndelsen af det nye årtusinde er København præget af den nyåbnede Øresundsbro, byggeriet af en metro og det ambitiøse projekt med en ny bydel på Amager kaldet "Ørestad". Dermed er Christian IV's ambition om at gøre Øresundsregionen til den førende økonomiske og kulturelle region i Nordeuropa ved at blive en realitet – blot i en moderne udformning.