Det koster det at købe eller forny et gravsted

Se, hvad det koster at købe eller forny et gravsted på Københavns kirkegårde i 2021

Køb af gravsted

Priserne er alle eksklusive pris for nedgravning af kiste eller urne, men inklusive pris for vedligeholdelse, blomster m.m., hvis det er tvungent i forbindelse med køb af gravstedet. Gravsteder med tvungen vedligeholdelse er markeret med * i tabellen.

Hvis andet ikke er anført, er det prisen for kistegrave i 20 år på 3 m² og prisen for urnegrave i 10 år på 1 m². Barnegravene er i 10 år på 1,5 m².

Ved en kistebegravelse skal der altid betales for gravning til en pris af 5.788,00 kr. For en urnenedsættelse er prisen for gravning 1.051,00 kr. Hvis afdøde var bosat uden for Københavns Kommune, vil der blive opkrævet et udenbys tillæg på 450,00 kr. for en urne og 900,00 kr. for en kiste. 

Vi sender dig et fornyelsestilbud, når det er tid

Alle gravsteder og urnepladser på Københavns kirkegårde udløber pr. 31.12. Hvis vi har registreret en kontaktadresse, sender vi i december måned et tilbud på 5 års fornyelse af dit gravsted eller din urneplads med betalingsfrist 31. januar året efter. 

For alle priser gælder 

Det er ikke her muligt at nævne priser på alle gravstedsstørrelser, men de kan oplyses på kirkegårdskontoret på tlf. 33 66 91 00.

Alle priser er gældende 30 dage fra dags dato, dog senest til udgangen af 2021.

Priserne er inklusive moms.

Kontakt