Det Grønne Råd

Rådets primære opgave er, at rådgive Københavns Kommune inden for emner som: ’en grøn by’, naturpleje, havnen og friluftsliv.

Rådet består af repræsentanter fra foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med og anvender kommunens grønne og blå arealer. Formand for rådet er borgmesteren for Teknik- og Miljøforvaltningen.

Rådet fungerer også som et forum for gensidig orientering mellem kommunen og rådets foreninger og organisationer.

Det Grønne Råd blev dannet i 1992 med baggrund i naturbeskyttelsesloven. Københavns Kommune har valgt at opretholde Det Grønne Råd, selv om der ikke længere er nogen lovmæssige krav om det. Rådet er i 2015 udvidet med tre organisationer.

Du kan kontakte Det Grønne Råd via Parker, Kirkegårde og Renhold i Teknik- og Miljøforvaltningen på byensdrift@tmf.kk.dk, hvis du vil vide mere.

Det Grønne Råds medlemmer

Møder i 2020

  • 26. februar 
  • 17. juni
  • 23. september
  • 2. december

Referater fra rådets møder

Du er velkommen til at kontakte os på mail: byensdrift@tmf.kk.dk hvis du vil modtage referater fra Det Grønne Råds møder.

Kontakt