Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er en tværfaglig støttefunktion der rådgiver institutioner og skoler omkring 0-18-årige med specialpædagogiske problemstillinger.

I Københavns Kommune varetages PPR-opgaven to steder:

  • Rådgivning omkring børn i almenområdet varetages af psykologer og tale/hørepædagoger, der har hjemme i områdernes tværfaglige støttefunktioner. Men PPR er også en del af ressourcecenteret ude på skolerne. Du kan finde kontaktinformationer til områderne her.
  • Den vidtgående PPR opgave i forhold til børn i specialtilbud varetages af psykologer, tale/hørepædagoger og terapeuter i Børnecenter København.

Begge steder er formålet at understøtte de specialpædagogiske opgaver for kommunens børn og unge. I det daglige arbejdes der med inklusion i almene skoler og daginstitutioner ved at hjælpe og vejlede de professionelle voksne omkring børn og unge i udviklingsmæssige, faglige og sociale vanskeligheder. Samtidig arbejdes der med at sikre kvaliteten og udviklingen i de specialpædagogiske tilbud.