Du er her

De Centrale Enheder

De centrale enheder består af Center for Politik og en række fagkontorer. Sammen styrker de samarbejdet med borgercentrene og direktionen.

Center for politik
Center for Politik forbereder og sætter rammerne for, at de politiske beslutninger kan føres ud i livet. Center for Politik har som mål at sikre en proaktiv, helhedsorienteret og sammenhængende socialpolitik.

Centrets vigtigste opgave er at klæde socialborgmester, Socialudvalget og direktionen på til at træffe velfunderede beslutninger inden for lovgivningens rammer og bidrage til, at beslutningerne bliver kendt og omsat i resten af forvaltningen. Endeligt står Center for Politik for meget af den interne og eksterne kommunikation.

Kontorchef Marie Kruse
Tlf.: 27 52 58 62
Mail: CE6S@sof.kk.dk 

Kontorchef Eva Stokbro Jensen
Tlf.: 53 65 14 25
Mail: DA57@sof.kk.dk

Regnskab og Kontrakt 
Regnskab og Kontrakt tager sig bl.a. af forvaltningens regnskab, kontoplaner, kontrakter samt indkøb og udbud. Kontoret står også for mellemkommunale refusioner og opkræver husleje af nogle af vores borgere.

Kontorchef Lone Berner Wolff
Tlf.: 24 98 10 45
Mail: BK7A@sof.kk.dk

Økonomi og Byggeri
Økonomi og Byggeri har ansvaret for de overordnede rammer for økonomistyringen. Det omfatter både økonomiske analyser, udvikling af nye styringskoncepter og værktøjer samt at koordinere de løbende processer omkring budgettet – herunder budgetproces, udmelding, opfølgning og afrapportering. Økonomi og Byggeri koordinerer også alle byggeprojekter i forvaltningen. 

Kontorchef Siggi Kristoffersen
Tlf. 26 75 22 16
FL8S@sof.kk.dk

Organisationsudvikling
Organisationsudvikling rådgiver om og løser opgaver inden for bl.a. tillidsdagsordenen, ledelses- og kompetenceudvikling, sygefravær og trivsel, arbejdsmiljø, særlige beskæftigelsesordninger og MED-organisationen. Til Organisationsudvikling hører også SOF-konsulenterne, Københavns Kommunes TryKKeri og Arkivet samt Servicecentret. 

Kontorchef Tine Kock Nielsen
Tlf.: 21 74 99 43
Mail: JB0Q@sof.kk.dk

Kontoret for faglig understøttelse
Kontoret for Faglig Understøttelse arbejder med at  understøtte og styrke den faglige udvikling i og på tværs af borgercentrene inden for følgende områder:

Socialfaglig udvikling og læring, viden i anvendelse, velfærdsteknologiske løsninger – og udbredelse samt implementering af dem i samarbejde med borgercentrene som en del af den faglige praksis. Desuden styring og opfølgning på anvendelse af data til ledelse og refleksion, arbejdet med effektbaserede pejlemærker og udvikling af redskaber, herunder Borgerens Plan, der skal styrke sammenhængende og koordinerede indsatser i forvaltningen.

Konstitueret kontorchef Malene Lind
Tlf.: 23 92 11 91
Mail: FV91@sof.kk.dk

SOF IT
SOF IT er også en del af de centrale enheder, men hører under KoncernIT (KIT), der løser it- og digitialiseringsopgaver på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune. SOF IT har som overordnet formål at understøtte Socialforvaltningen på it-området. Enheden står for bestilling, udvikling, implementering og drift af it, herunder CSC Social, eDoc, Digital Post, selvbetjeningsløsninger mv. Desuden løser SOF IT forskellige sekretariatsopgaver, yder rådgivning om sikkerhed, udarbejder analyser og business cases til nye digitale tiltag.  

Kontorchef Ina Corydon
Tlf.: 24 65 22 25
Mail: JA0I@sof.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.