Data bag bylivsregnskabet

Bylivsregnskabet bygger på systematiske registreringer af menneskers aktiviteter i byens offentlige rum og tal fra en række undersøgelser.

Med den systematiske registrering får vi en status på bylivs målsætningerne fra Fællesskab København. Her kan du finde datamaterialet bag bylivsregnskabet.

Læs mere om bylivsregnskabet eller Fællesskab København.

Tællinger i byen

Herunder kan du se alle tællinger af fodgængere og mennesker, der opholder sig i byen, som er gennemført. I hver tabel er angivet dato, vejrforhold og andre hændelser i byrummet, der har påvirket tællingen.

Trafiktællinger for fodgængere og ophold

Spørgeskemaundersøgelser

Du kan også se de spørgeskemaer, der ligger til grund for bylivsregnskabet. Tekstrapporterne indeholder beskrivelse af metode og usikkerheder.