Dansk som andetsprog

Hvis dit barn har dansk som sit andetsprog har dit barn ret til at modtage forskellige ekstra tilbud i skolen.

Taler dit barn lidt dansk har det ret til supplerede undervisning i dansk som andetsprog. Det kan enten foregå i klassen eller på mindre hold. Omfanget vil blive fastlagt ud fra dit barns behov efter en sprogscreening af barnet.

Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres samlede sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. 

Sprogscreening

Tosprogede børn i Københavns Kommune skal sprogscreenes tre gange fra 0. til 9. klasse. Den ene gang er i børnehaveklassen. De to øvrige sprogscreeninger fastlægger skolen selv. Resultatet af sprogscreeningen skal foreligge skriftligt og er grundlaget for vurderingen om barnet har behov for dansk som andetsprog.

Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler, at de tosprogede elever udover sprogscreening i børnehaveklassen sprogscreenes i 4. og 7. klasse.

Sprogcenter

Sprogcentret på skolen udgør almindeligvis den organisatoriske ramme om undervisning i dansk som andetsprog og tosproget undervisning.

Få mere viden om dansk som andetsprog

Du kan læse mere om undervisning i dansk som andetsprog under dokumenter og links nedenfor.

Kontakt