CPH Village, Refshaleøen

CPH Village er midlertidige studieboliger opført i containere.

CPH Village er midlertidige studieboliger opført i containere. Boligerne er små minimalboliger, hvor toilettet deles af to boliger, og øvrige faciliteter er placeret i et fælleshus, som også benyttes til fællesspisning og debatarrangementer. Fælleshuset er et fleksibelt rum med store porte i begge sider, som kan åbnes og skabe aktivitet og udveksling mellem beboere og forbipasserende. Der er skabt interessante opholdsrum i mellemrummet mellem containerne. Det er tanken, at containerboligerne skal kunne skilles ad og flyttes til et nyt sted. Den unikke placering på Refshaleøen har stor betydning for byggeriets kvalitet, og havnens materialer er brugt som en æstetisk tematik.  CPH Village er en bebyggelse, som er udadvendt i forhold til bydelens liv og bidrager til et levende miljø.

Hvorfor er netop dette projekt valgt?

CPH Village er valgt, fordi det er et byggeri, som bidrager til at åbne stedet op og generere liv i et af byens perspektivområder.

Kontakt

Julie Birkvig

Konsulent
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 24 59 91 97

Liv Høiriis

Pressekonsulent
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 21 51 90 07