Charter for arbejdsfællesskaber i Københavns Kommune

  • Ikon med hånd på papir
Et charter for arbejdsfællesskaber skal bidrage til trivslen og give bedre service til borgerne.

Københavns Kommune har gode erfaringer med at styrke arbejdsfællesskaber på kommunens arbejdspladser. Derfor vedtog Borgerrepræsentationen i sommeren 2019 et charter om arbejdsfællesskaber i samarbejde med de centrale faglige organisationer, og i forlængelse heraf blev der med vedtagelsen af budget 2020 afsat fem mio. kr. til at forankre arbejdet i hele kommunen.

–Jeg er glad for, at vi i enighed med de faglige organisationer kan arbejde videre med arbejdsfællesskaber, og jeg er meget tilfreds med, at vi i budget 2020 fik afsat midler til at fortsætte arbejdet med tillidsdagsordenen i hele kommunen. Der er ingen tvivl om, at medarbejderne bliver mere motiveret, når de får indflydelse på, hvordan opgaverne skal løses, og når de indgår i stærke kollegiale og faglige fællesskaber. Det fremmer arbejdsglæden, og det gør en positiv forskel for den service, vi leverer til københavnerne, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Arbejdsfællesskaber er et led i kommunens arbejde med tillidsbaseret ledelse. Det handler om i fællesskab at finde den bedste måde at løse kerneopgaven på, om fælles faglig udvikling, om at blive inddraget - og ikke mindst om det kollegiale fællesskab i hverdagen.

De foreløbige resultater er positive. 31 skoler og institutioner har slutevalueret deres forløb, hvor de har haft som mål at forbedre trivslen og håndtere særlige udfordringer med højt sygefravær, og her er sygefraværet faldet med gennemsnitligt 1,9 dage om året.

Børnehuset Støberigade i Sydhavnen er et eksempel, hvor man med udgangspunkt i blandt andet bedre planlægning og øget medansvar har vendt en udvikling med dårlig trivsel og et højt sygefravær til styrket trivsel og et fald i sygefraværet. Og på den integrerede institution Klatretræet på Nørrebro iværksatte man med afsæt i en række metoder til at styrke arbejdsfællesskabet ni konkrete tiltag, der nu har bidraget til en mere struktureret hverdag og et fald i sygefraværet på 6,4 dage.

–Med charteret tager vi et naturligt næste skridt i at styrke tillidsdagsordenen i Københavns Kommune. Et stærkt arbejdsfællesskab er den praktiske udfoldelse af tillidsdagsordenen på den enkelte arbejdsplads, i forvaltningerne og i kommunen samlet. Jeg er glad for, at politikere, ledere og de faglige organisationer samlet står bag charteret. Det er afgørende, når vi nu skal forankre arbejdsfællesskaberne i alle forvaltninger, sagde formand for Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation Britt Petersen, som repræsenterer de faglige organisationer i Københavns Kommune, ved charterets vedtagelse i sommeren 2019.

Kontakt