Centre på psykiatriområdet

Her kan du se, hvordan socialpsykiatrien i Købehavns Kommune er organiseret.

Botilbud, bofællesskaber og aktivitets- og samværstilbud er pr. 1. januar 2020 samlet under fire socialpsykiatriske centre, i Socialpsykiatri København:

De nye centre er opdelt efter faglige fællesskaber og målgrupper. Tidligere har de socialpsykiatriske centre været opdelt geografisk.

Du kan finde information om tilbuddene i Socialpsykiatri København på hjemmesiden socialpsykiatri.kk.dk

Læs om tilbuddene i Socialpsykiatri København på socialpsykiatri.kk.dk
Læs mere om den nye centerstruktur
Find her en oversigt over alle aktivitets- og samværstilbud
Find tilsynsrapporter fra området

Kontakt