Centre på psykiatriområdet

Denne side beskriver kort de fire socialpsykiatriske centre i Købehavns kommune.

I Københavns kommune er de forskellige botilbud, bofællesskaber, aktivitets- og samværstilbud samlet under fire socialpsykiatriske centre.

Centrene er organiseret geografisk efter Københavns bydele.

Du kan få mere information om det enkelte centers tilbud ved at trykke på det relevante ovenenstående link.

Find tilsynsrapporter fra området

Kontakt