Du er her

Carl Christian Ebbesen, Borgmester

Dansk Folkeparti. Formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

KULTUR- OG FRITIDSBORGMESTER

Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet. Udvalgets større opgaver er biblioteker, idræts- og fritidsfaciliteter, kulturhuse, museer og folkeoplysning samt borgerservice. Herudover tager udvalget sig af sager om alkoholbevillinger.

Borgmesterens udgifter

Københavns kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde. 

Du kan se en udspecificering af de enkelte udgiftsposter og læse mere om, hvad de dækker over på de enkelte sider.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.