Byudviklingsredegørelse 2015

Byudviklingsredegørelse 2015 er et overbliksgivende katalog over aktuelle budgetforslag til anlægsprojekter i Københavns 10 bydele.

Byudviklingsredegørelsen er udarbejdet af Økonomiforvaltningen med inddragelse af alle kommunens forvaltninger og samler budgetønsker fra:

  • Handlingsplaner for byudviklingsområder (Nordhavn, Ørestad, Sydhavn, Valby Syd, Carlsberg og Copenhagen Science City)
  • Udviklingsplaner for udsatte byområder (Sydhavnen, Folehaven, Bispebjerg og Urbanplanen)
  • Bydelsplaner udarbejdet af lokaludvalgene (alle 10 bydele i København)
  • Projektforslag fra Kultur- og Fritidsudvalget
  • Teknik- og Miljøforvaltningens geografiske anlægsprojekter
  • Andre infrastrukturprojekter

Kontakt